Mir sinn eng Ekipp vun Amateurfunker respektiv Kommunikatiounsinteresseiert Persounen déi sech regroupéiert hunn als Scouting in Luxembourg Aarbechtsgrupp “Alexander Graham Bell”.

D’Zil vum Aarbechtsgrupp ass et Aktivitéiten am Beräich vun der Kommunikatioun (sief dat mat Hëllef vum Funk oder dem Internet) z’organiséieren. Konkret sinn dëst Workshops, Participatiounen un Formatiounen, Weekender oder Campen an all aaner Aktivitéit, wou et drëms geet, entweder Funk- an aaner Informatiounstechniken de Guiden a Scouten méi no ze bréngen, oder iwwert dëst de Kontakt tëschent Guiden a Scouten hierzestellen, ze förderen oder ze erméiglechen. Donieft steet hien mat sengem Wëssen all Guide- a Scoutsgruppen an Verbandséquipen zur Säit.

Eis Ekipp

Alex Kinsch – LX1K

Christophe Anthon – LX1C *

Dan Jungels – LX1JU

Gilles Risch – LX3GR *

Guy Kruchten – LX1KT

Neckel Reuland – LX1NR

Sascha Wolsfeld

Serge Demuth – LX1SE

* Coordinateure vum Aarbechtsgrupp