Informatiounen / JOTI / Aktivitéiten

ScoutCafé

De ScoutCafé ass och eng Idee vun där hollännescher Grupp ronderem de JOTI.TV.

Beim ScoutCafé kann een direkt per Video mat aanere Gruppen kommunizeieren. Et brauch een heifir also eng Webcam, Lautsprecher an ee Mikrophon. Et muss ee firdrun ee Login bei JotaJoti erstellen fir matzemaan. Dest ermeigelecht also och eng gewesse Secherheet dass et sech em aaner Guiden & Scouts Gruppen handelt dei een um Scoutscafe fennt.

Waat brauch ech?
  • Performante Computer (Windows, Linux, Mac OSX)
  • Webcam
  • Microphone
  • Lautsprecher
Weider Informatiounen