Informatiounen / JOTA / Aktivitéiten

Morse fir musikalesch Begaabter

Probéier emol aus dësem Museksstéck de Morsecode eraus ze héieren.Wéi eng Buschtawen sinn am Numm vum Auteur vum Stéck ze fannen.