Aktuelles

Den Datum vum nächste JOTA ass :   14. –  16. Oktober 2022

Well net all Grupp eng Kuerzwellestatioun mat Antenne zur Verfügung huet probéiere mir dëst Joer di digital Funktechnik DMR ze promouvéieren, déi ass Käschten- a Materialgënsteg, et ass awer e gewëssenen Knowhow verlaangt fir heimat Erfolleg ze hunn. Dofir ass dann awer internationale weltwäite Kontakt a gudder Tounqualitéit garantéiert. Detailer fënnt een an eiser Rubrik Praxistips ënnert DMR.

Falls dir eis Newsletter nach net kritt, kënnt dir iech och gär op eis Newsletter abonéieren. Kuck dofir op eis Kontaktsäit.

Mir wëllen Iech och drun erënneren, fir Iech bei eis ze mellen, wann dir nach speziellt Equipement oder QSL‘s Kaarten fir de JOTA oder de JOTI braucht.

COViD-19 Restrictiounen (souwäit déi dann nach bestinn)

All Grupp dee matmécht soll sech mat sengen Funker oder aner externen Hëllefen ofschwätzen wéi bei hinnen di aktuell Restriktiounen gehandhapt ginn fir dass keen Malentendu entsteet oder Enttäuschungen opkommen.

Hei och e lëschtege Promo-Video fir de Jota